Nyheter fra Kvam idrettslag

Julekonkurranse 28. desember

28.12.2013

Løs dagens spørsmål fra Kvam IL

Spørsmål 28. desember 2013

Hvem ble utnevnt som æresmedlem av Kvam IL i 1991?

Send ditt svar til post@kvamil.no innen kl. 22.00 i kveld.

Vinner publiseres på nettsiden.
(c) Kvam idrettslag