Nyheter fra Kvam idrettslag

Årsmøte i Kvam IL

17.02.2020

Kvam idrettslag avholder årsmøte i klubbhuset torsdag 19. mars 2020 kl. 19.00

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som du vil årsmøte skal behandle må være styret i hende senest 5. mars 2020.
Fullstendig sakliste med alle sakspapirer er tilgjengelig i klubbhuset en uke før årsmøtet.

Vel møtt!
Styret i Kvam IL
(c) Kvam idrettslag