Nyheter fra Kvam idrettslag

Takk for alle svar

22.01.2020

Spørreundersøkelsen engasjerte

Kvam IL mottok hele 125 svar på spørreskjemaet om framtidig organisering!

Vi vil nå bruke tiden til å lage en oppsummering av alle svar, før styret får den til gjennomgang og endelig forslag til årsmøtet 19. mars.

(c) Kvam idrettslag