Nyheter fra Kvam idrettslag

Nostalgi i disse dager

24.03.2020

Kvam IL legger ut stoff daglig framover

I disse "unntakstilstander" legger Kvam IL ut stoff fra sitt rikholdige arkiv.
Takket være det store arbeidet Per Fredriksen la ned, er bilder, notater og avisutklipp digitalisert.

Det første som presenteres er fra 1967. 

(c) Kvam idrettslag