Nyheter fra Kvam idrettslag

Ny nettside for Kvam IL i morgen

29.04.2020

Planlagt lansert torsdag 30.04.2020 kl. 10.00

Kvam IL har arbeidet sammen med Kompani Kvam i å utvikle en ny nettside for idrettslaget.

Den nye nettsiden lanseres i morgen, torsdag 30.04. kl. 10.00. Vi tar forbehold om at all teknikk står oss bi.

Idrettslaget har ventet med lanseringen til etter at årsmøtet ble gjennomført for å få med alle endringer samtidig. 

På grunn av dagens "koronasituasjon" ble årsmøtet utsatt flere ganger.
Den 28. april ble det endelig gjennomført som et "digitalt" møte, og lansering av ny nettside kan skje. 

På den nye nettsiden vil du finne svært mye informasjon. Vi regner med at det vil gå noe tid til å bli kjent på ny side.
Vår nåværende nettside er på en plattform som ikke lengre blir oppdatert. 

Den aller største endringen er overgangen fra flere kalendere for baner, hall, Kvamhytta, møterom osv., til en felles kalenderfunksjon via Laget Mitt. Her var det planlagt opplæring i april, men denne må utsettes i dagens situasjon. 

Etter at årsmøte er gjennomført, vil Kvam idrettslag nå sende ut årets medlemskontingent. Utsendelsen skjer via sms og e-post. Prisen er den samme som de siste årene, kr. 100,- for enkeltmedlemmer. Familiekontingent blir gjeninnført og er på kr 400,-. 

Treningsavgift er i sin helhet avviklet. 

Furusjøen Rundt lanserte ny nettside høsten 2019 på samme plattform. 

Se også; tidligere nettsak

(c) Kvam idrettslag